Lær mer om moser

En del av Norsk Botanisk Forening

Med over 1100 mosearter i Norge, er det ikke gjort over natten å bli en ekspert. Der karplanter, sopp og lav varierer mye både i form, størrelse og farge, er alle moser nokså små og plasserer seg på skala med utallige nyanser i grønt. Men med litt dedikasjon er det slettes ikke umulig å bli kjent med mosenes verden.

Vi har de siste årene fått flere brukervennlige mosefloraer på svensk og engelsk som kan brukes som supplement til Artsdatabankens Arter på nett. Om man ønsker å lære moser, bør man i tillegg til litteratur ha en god håndlupe, gjerne med lys og 15-20 x forstørrelse. En GPS for å stedfeste artsfunnene er nødvendig om man ønsker å lage en innsamling for herbariet eller rapportere funnet i Artsobservasjoner. I tillegg er et kamera nyttig for dokumentasjon, og om man har tenkt å samle med seg materiale for videre bestemmelse innendørs er noen papirposer nyttig. Om man ønsker å lære seg å artsbestemme det store flertallet av norske moser til riktig art trengs i tillegg noe litt mer avansert utstyr. En stereolupe, et mikroskop, to urmakerpinsetter og objekt- og dekkglass er nyttig utstyr.

Men hvor skal man dra hvis man ønsker å finne noen enkle moser som kan bestemmes i felt? Det beste tipset her er å dra til en typisk lyngskog i nærheten av der du bor. På marken her vil du sannsynligvis finne store og lett kjennelige arter som fjærmose, etasjemose, furumose og kanskje en skinnende blanksigd? som kanskje er litt vanskeligere å bestemme helt ned til art. På en råtten stubbe finner du kanskje firtannmose og skogkrekmose og på en sterkt nedbrutt råtestokk er du kanskje heldig å finne den svært karakteristiske arten grønnsko.

Så før du investerer i mye kostbart utstyr bør du ta turen ut i skogen med en håndlupe og en enkel håndbok. Bli gjerne med på en felles tur i regi av Norsk botanisk forening eller andre organisasjoner som arrangerer turer med artsfokus. Her kan du møte andre moseinteresserte som kan inspirere deg til videre arbeid. Under følger en liste over noen ting som kan være lurt å tenke på når man vil lære seg moser.

Gode rådMoseklubbens gamle nettside
Mosklubben har byttet hjemmeside.